1 2 3

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2021 - 18 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2101-1 бб, см, ела, бк, ива, 364 521 67 0 150 1102 90191 Явен търг

20.11.2020
05.02.2021 05.02.2021
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2102-1 бб, см, ела, бк, 92 84 12 0 44 232 19483 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2103-1 бб, см, ела, 453 162 21 0 26 662 62640 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2104-1 бб, 42 283 31 0 68 424 29870 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2105-1 бб, 181 287 163 0 49 680 51670 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2106-1 бб, ела, бк, 235 45 4 0 71 355 32886 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2107-1 бб, см, ела, бк, 1397 148 48 0 23 1616 167858 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2108-1 бб, см, ела, бк, 570 32 30 0 20 652 68538 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2109-1 бб, см, ела, бк, 202 38 4 0 24 268 26546 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2110-1 бб, чб, 303 27 1 0 14 345 31955 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2112-1 бб, бк, 552 94 7 0 402 1055 89975 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2111-1 бб, чб, 64 200 90 0 60 414 29219 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2113-1 бб, см, ела, 473 594 67 0 352 1486 119791 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2114-1 бб, ела, бк, 734 65 6 0 12 817 83490 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2115-1 бб, бк, 821 40 6 0 21 888 81465 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2116-1 бб, см, ела, бк, 304 29 20 0 30 383 37596 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2117-1 бб, см, ела, бк, 477 33 30 0 48 588 60067 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2118-1 бб, 58 304 44 0 36 442 31745 Явен търг

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА