1 2 3

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2021 - 18 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2101 бб, бк, ела, ива, см, 364 521 67 806 150 1908 53881 Открит конкурс

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2102 бб, бк, ела, см, 92 84 12 53 44 285 7632 Открит конкурс

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2104 бб, 42 283 31 274 68 698 19457 Открит конкурс

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2103 бб, бк, ела, см, 453 162 21 94 26 756 19746 Открит конкурс

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2105 бб, 181 287 163 224 49 904 25009 Открит конкурс

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2106 бб, бк, ела, 235 45 4 89 71 444 11778 Открит конкурс

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2107 бб, бк, ела, см, 1397 148 48 220 23 1836 47862 Открит конкурс

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2108 бб, бк, ела, см, 570 32 30 82 20 734 19110 Открит конкурс

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2109 бб, бк, ела, см, 202 38 4 145 24 413 11464 Открит конкурс

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2110 бб, чб, 303 27 1 154 14 499 13293 Открит конкурс

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2111 бб, чб, 64 200 90 120 60 534 14757 Открит конкурс

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2112 бб, бк, 552 94 7 255 402 1310 35791 Открит конкурс

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2113 бб, бк, ела, см, 473 594 67 810 352 2296 63519 Открит конкурс

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2114 бб, бк, ела, 734 65 6 121 12 938 24564 Открит конкурс

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2115 бб, бк, 821 40 6 201 21 1089 30349 Открит конкурс

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2116 бб, бк, ела, см, 304 29 20 183 30 566 15491 Открит конкурс

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2117 бб, бк, ела, см, 477 33 30 91 48 679 17699 Открит конкурс

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Разлог 0747 8 01 60 [email protected] 2118 бб, 58 304 44 144 36 586 16106 Открит конкурс

20.11.2020
ПРОВЕДЕНА